The Dragonfly Fauna of Sweden

64 species have been observed in Sweden. They are all presented below, but only in Swedish, so far. The distribution maps, phenology and pics are however easily understood anyway. Note that all links below transfers you to the Swedish Dragonfly Society.

11866348_10153197892693681_1457228420828254884_nZygoptera

Glansflicksländor Lestidae
Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Vinterflickslända Sympecma fusca
Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca

Jungfrusländor Calopterygidae
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blå jungfruslända Calopteryx virgo

Flodflicksländor Platycnemididae
Flodflickslända Platycnemis pennipes

11822468_10153197893138681_7306410257518166968_nDammflicksländor Coenagrionidae
Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Myrflickslända Coenagrion johanssoni
Månflickslända Coenagrion lunulatum
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Större rödögonflickslända Erythromma najas
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridilum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula

Anisoptera

Aeshna subarcticaMosaiksländor Aeshnidae
Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Kilfläckslända Aeshna isoceles
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Vassmosaikslända Aeshna serrata
Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Brun kejsartrollslända Anax ephippiger
Blå kejsartrollslända Anax imperator
Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Flodtrollsländor Gomphidae
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia

Kungstrollsländor Cordulegastridae
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii

11210490_10153004781218681_8862033757538802669_nSkimmertrollsländor Corduliidae
Guldtrollslända Cordulia aenea
Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
Fjälltrollslända Somatochlora alpestris
Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Segeltrollsländor Libellulidae
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Bred trollslända Libellula depressa
Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

11221964_10153004781168681_2454553651531222138_n

Advertisements