Info på svenska

Här nedan följer allmän information. GÅ HIT för den senaste och uppdaterade infon om program med mera.

11902283_10153230951803681_3116113326705671207_nUnder 2016 kommer en internationell konferens att arrangeras i Tyringe i Skåne på temat trollsländor och deras miljöer. Konferensen European Congress on Odonatology (ECOO) är en europeisk trollsländekonferens och mötesplats som arrangeras vartannat år sedan 2010. ECOO 2016 är därmed den fjärde i ordningen men den första i Nordeuropa.

Vad kommer att behandlas?
Under ECOO kommer den senaste forskningen att presenteras. Några av de viktigaste områden är kopplade till klimatförändringar (som trollsländor är bland de allra bästa indikatorerna på) och vattenkvalitet (som trollsländor kan användas som indikatorer på).

11709601_10153156066883681_5498308700627591398_n

Det kommer också att ske exkursioner, både under och efter konferensen. Konferensen följs av olika resepaket inom Sverige som deltagarna kan anmäla sig till. Dessa ligger utanför själva konferensprogrammet. Vem som helst är välkommen, oavsett om man varit med på ECOO eller ej (se info om Field Trips).

Vilka kan delta?
11221964_10153004781168681_2454553651531222138_nECOO välkomnar vem som helst som är intresserad av eller som på olika sätt arbetar med eller forskar på trollsländor var som helst i världen. Sverige är för många dock ett relativt dyrt land att vistas i och resa till, hela 40-60 procent dyrare i direkt jämförelse med till exempel Bulgarien och Portugal. Då vi vill välkomna och få deltagare som yngre, studenter och doktorander, och särskilt sådana från exempelvis länderna på Balkan och i övriga Östeuropa, har vi fått medel för att subventionera deltagaravgifter.

Vilka är målen?
10556376_10152348558103681_3785729602115932862_nVisionen bakom ECOO är att arrangemanget fortsatt ska vandra runt som en biennal i Europa och genom det skapa och underhålla ett nätverk av odonatologer, med målet att genom allt bättre kunskap verka för skydd och utveckling av trollsländor och miljöerna de lever i.

Vårt mål 2016 är att arrangera den bästa ECOO:n hittills, med 100 deltagare från hela Europa. Vi vill särskilt att yngre, studenter och personer från inte minst Balkan och Östeuropa ska ges de ekonomiska möjligheterna att delta.

Vilka är ”ECOO”?

P1040144ECOO är inte en enskild organisations verk utan ett nätverk av organisationer, institutioner och privatpersoner från hela Europa, vilka turas om att arrangera ECOO.

Trollsländeföreningen har övertagit stafettpinnen från föregående ECOO som hölls i Montpellier i Frankrike. Naturskyddsföreningen i Skåne, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Entomologiska Föreningen i Östergötland, Region Skånes Miljövårdsfond och Naturvårdsverket är medarrangörer eller sponsorer.

11750689_10153163426308681_7426704629930376029_n

Språk
Eftersom konferensen är internationell kommer presentationerna att genomföras på engelska. Det kommer att finnas begränsad information på svenska.

Mer information, utöver hemsidan
Förutom hemsidan finns det en Facebookgrupp där senaste informationen läggs ut samtidigt som deltagare kan interagera. Det finns också ett konto på Instagram, som i dagsläget har drygt 900 följare.

Organisation
Det finns en organisationsgrupp på tio personer som kommer att arbeta ideellt med planering, administration och med service under själva konferensen.

Hur anmäler man sig?
Här finns information om kostnader. Boende får man boka själv (se Accommodation).

Kontakta Magnus om du har frågor.

4830260441_36df4dcc0b_z

Advertisements